Rashtramat

financial management

लेख 

वित्त व्यवस्थापनात तंत्रज्ञानाने आणली क्रांती

Rashtramat
–  प्रभाकर तिवारी आजच्या युगात तंत्रज्ञान हे अपरिहार्य बनले आहे. ऑटोमेशन व मोबाइल अॅप आधारीत सेवांच्या या दशकात बीएफएसआय क्षेत्र ग्राहकांसाठी तंत्रज्ञान-सक्षम सेवा एकिकृत करण्यात