Rashtramat

KBM

गोवा  निवडक बातम्या  साहित्य/संस्कृती 

विद्यार्थ्यांना भाशा मंडळाचा ऑनलाईन आधार  

Rashtramat
मडगाव :कोंकणी शिक्षणाची गरज लक्षांत घेऊन कोंकणी भाशा मंडळ, गोवा यांनी प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक स्तरापर्यंत ऑनलाइन शैक्षणिक साहित्य निर्मितीचें काम सुरू केले आहे. मंडळाने पहिली ते चौथी या वर्गांसाठी