google.com, pub-9712496482420627, DIRECT, f08c47fec0942fa0
गोवा

जयमाला दणायत हांकां भाशा मंडळाची आर्गां

कोंकणी साहित्यीक जयमाला दणायत हांकां 15 जानेवारी 2023 दिसा मरण आयलें. कोंकणी भाशा मंडळांन तांकां आर्गां ओंपल्यांत.


जयमाला दणायत हांचो जल्म 17 डिसेंबर 1947 ह्या दिसा जांबावली गांवांत जालो. तांणी वेगळ्या वेगळ्या कोंकणी आनी मराठी भाशेंतल्या नेमाळ्यां खातीर आनी दिवाळी अंकां खातीर लेखन केलां. आकाशवाणीच्या मुंबय आनी पणजी केंद्रा वेल्यान तांणी साहित्याची वितरावणी केल्या. मुंबय आकाशवाणी केंद्रांत जायतीं वर्सां कोंकणी वृत्तनिवेदक म्हण तांणी वावर केला. मुंबय दुरदर्शनाचे ‘कोंकणी कौस्तुभ’ कार्यावळींत तांचो सहभाग आशिल्लो. गोंय राज्याच्या कोंकणी पाठ्यपुस्तकांनी तांच्या साहित्याचो आस्पाव जाला. महाराष्ट्र रंगभुमी प्रयोग परिनिरिक्षण मंडळाचेर कोंकणी नाटक आनी तियात्रां खातीर मानसेवी वाचक म्हूण तांची नियुक्ती जाल्ली. तांच्या कथांचे इंग्लीश आनी हिंदी भाशेंत अणकार जाल्यात तशेच प्रतिनिधीक संग्रहांनी त्यो आस्पावल्यात.


कवासो (कथासंग्रह), सप्तक (बाल एकांकी संग्रह), करबट (निबंद संग्रह), इंद्रधोणु (बाल साहित्य), म्हातारी बुध्द (बाल साहित्य), फुकटांत भोवंडी (बाल साहित्य-अणकार), आंबाडया भोंवतीं तीन शेवंतीं (निबंद संग्रह), रागदरबारी (अणकारीत कादंबरी), सांज – सांवळी (कथासंग्रह), झोंपाळो – (कथासंग्रह), मरण काळ (कथासंग्रह) हीं तांचीं प्रकाशीत जाल्लीं पुस्तकां.


तांकां 2007 वर्सा तांच्या आंबाड्या भोंवती तीन शेंवती ह्या पुस्तका खातीर कोंकणी भाशा मंडळाचो साहित्य पुरस्कार लाभिल्लो जाल्यार 2015 वर्साचो साहित्य अकादेमीचो अणकार पुरस्कार फावो जाल्लो.


गोंयच्यान पयस रावन लेगीत कोंकणी भाशेची नेमान सेवा करपी एक नम्र आनी मायेस्त कोंकणी लेखक आयज आमचे मदल्यान ना जाला. तांच्या साहित्यांतल्यान आमकां सदांच प्रेरणा मेळत रावतली अशें कोंकणी भाशा मंडळाची अध्यक्ष अन्वेषा सिंगबाळ हांणी म्हणलां.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!